تاریخچه و ابعاد علمی فیلم رنگی (۵٫ایستمن کالر جایگزین می شود)

 

قسمت پنجم: ایستمن کالر جایگزین می شود.

 

وزارت دادگستری آمریکا به این شرایط به عنوان یک مشکل نگاه می کرد.

 

Shares 0