تاریخچه نسبت ابعاد (۶٫به دنبال تصویر بزرگتر)

 

قسمت ششم: به دنبال تصویر بزرگتر.

 

از این فرمت برای فیلم لورنس عربستان استفاده شد که باعث شد «فردریک یانگ»،فیلمبردار این اثر در سال ۱۹۶۲ اسکار ببرد.

 

Shares 0