تاریخچه سرعت فریم برای فیلم (۵٫سرعت فریم بالا برای فیلم های داستانی)

 

قسمت پنجم:سرعت فریم بالا برای فیلم های داستانی.

 

متأخرترین نمونه،فیلم هابیت ساخته پیتر جکسون است که با سرعت ۴۸ فریم بر ثانیه تولید شده است.

 

Shares 0