تکامل سینمای خانگی (۱٫ روزی روزگاری)

 

قسمت اول: روزی روزگاری.

 

تقریباً ۹۰% تمامی فیلم های صامت ساخته شده از میان رفته محسوب می شوند.

 

 

 

Shares 0