تاریخچه سرعت فریم برای فیلم (۲٫صدا،سرعت فریم را استاندارد سازی می کند)

 

قسمت دوم: صدا، سرعت فریم را استاندارد سازی می کند.

 

حالا چرا ۲۴ فریم، و نه ۲۳ یا ۲۵؟

 

Shares 0