استندآپ کمدی موشن گرافیک (۸٫من چطور به چشم اومدم!)

 

قسمت هشتم: فرینج و چیزی که باعث شد من به چشم بیام!

 

“دیگران متوجه آدم های پر شور و پر انگیزه و کسانی که سخت کار میکنن و چیزهای خوب تولید میکنن، میشن”

 

Shares 0