تاریخچه و ابعاد علمی فیلم رنگی (۱٫ رنگ چیست؟)

  قسمت اول: رنگ چیست؟   او بر این اساس، اولین دایره رنگ دنیا را با استفاده از هفت رنگ شبیه به هفت نُت موسیقی طراحی کرد.  

Shares 0