تاریخچه سرعت فریم برای فیلم (فیلم کامل)

  فیلم کامل قسمت های پخش شده «تاریخچه سرعت فریم برای فیلم».   بررسی تاریخچه سرعت فریم برای فیلم توسط «جان هس».      

Shares 0

تاریخچه سرعت فریم برای فیلم (۴٫تبدیل از فرمت سینما به تلویزیون)

  قسمت چهارم: تبدیل از فرمت سینما به تلویزیون   اکثر دوربین های دیجیتال امروزی از فرآیند تله سین بطور کلی اجتناب می کنند.  

Shares 0

تاریخچه سرعت فریم برای فیلم (۳٫سرعت فریم الکترونیکی)

قسمت سوم: سرعت فریم الکترونیکی   در سال ۱۹۸۴، کمیسیون فدرال ارتباطات، مهلتی برای مجوز پخش تلویزیونی جدید تعیین کرد.  

Shares 0