تکامل سینمای خانگی (۲٫ تلویزیون، نابودکننده و ناجی سینما)

 

قسمت دوم: تلویزیون، نابودکننده و ناجی سینما.

 

در پایان دهه ۴۰، به نظر می رسید که هالیوود در حال از هم پاشیدن بود و تلویزیون ضربه نهایی را زده بود.

 

Shares 0