تاریخچه و ابعاد علمی فیلم رنگی (۲٫ مقدمه ظهور رنگ)

 

قسمت دوم: مقدمه ظهور رنگ.

 

ژرژ ملیییس، ۲۱ زن را برای رنگ کردن فریم به فریم فیلم هایش استخدام کرده بود.

 

 

 

Shares 0