تاریخچه و ابعاد علمی فیلم رنگی (۴٫ ظهور تکنیکالر)

 

قسمت چهارم: ظهور تکنیکالر.

 

بنابراین تکنیکالر، آن را به یک کمپانی کوچک و تازه کار به نام والت دیزنی ارائه کرد.

 

Shares 0