تاریخچه نسبت ابعاد (۳٫جنگ بر سر نسبت ابعاد عریض_الف)

 

قسمت سوم: جنگ بر سر نسبت ابعاد عریض (بخش اول).

 

در ۳۰ سپتامبر ۱۹۵۲، فیلمی اکران شد که یک دهه جنگ و جدل را بر سر فرمت جدید تصویر عریض به دنبال داشت.

 

Shares 0