تاریخچه و ابعاد علمی فیلم رنگی (۱٫ رنگ چیست؟)

 

قسمت اول: رنگ چیست؟

 

او بر این اساس، اولین دایره رنگ دنیا را با استفاده از هفت رنگ شبیه به هفت نُت موسیقی طراحی کرد.

 

Shares 0